Worldlux » tag ludowe kuchnie

  • Domowa kuchnia wykonana w stylu folkowym

    Domowa kuchnia wykonana w stylu folkowym

    Styl folkowy czy też styl ludowy, to styl oparty na wkomponowaniu we współczesne wnętrza motywów polskiej kultury i tradycji regionalnej. Przejawiają się one głównie w ludowym wzornictwie, w którym prym wiodą łowickie i kurpiowskie pasy.

    2017/03/25