Worldlux » tag kaplica

  • Kościół w skale w Luksemburgu

    Kościół w skale w Luksemburgu

    Kaplica w skale jest uważana za jedną z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych miasta. Przez wieki, kaplica była miejscem kultu i regularnego miejsca pielgrzymek, nie tylko do świątyni ale również do zlokalizowanego obok cudownego źródła. Wierzono, że woda ta może być pomocna w leczeniu chorób oczu.

    2015/12/11