Worldlux » tag Mazury

  •  Młyn Klekotki inwestuje w ekologię 1

    Młyn Klekotki inwestuje w ekologię

    Przykład hotelu Młyn Klekotki na Mazurach dowodzi, że inwestycja w ekologię po prostu się opłaca. Zastosowane rozwiązania, takie, jak własna oczyszczalnia, elektrownia, pompy ciepła oraz panele słoneczne są korzystne dla środowiska i bardziej wydajne ekonomicznie.

    2011/05/16