Worldlux » tag sztuka uliczna

  • Pixel Pour 2.0 1

    Sztuka nowoczesna na ulicach Nowego Jorku

    Nowy Jork to miasto wypełnione uliczna sztuka i rozmaitymi instalacjami. Jedną z nich jest znajdująca się przy Mercer Street rzeźba przedstawiająca ogromny czarny kran, z którego wylewa się woda oddana w formie pixeli.Została nazwana Pixel Pour 2.0, a trójwymiarowy model poprzedzała wersja uproszczona Pixel Pour.

    2011/01/07